Удобство и свобода на избора

Системите на “ТОМАР Електроникс” ще ви дадат пълна свобода на избор за начина на контрол така, че използването на системата да е съобразено с вашите потребности, с вашия стил и начин на живот. В зависимост от вашето желание, управлението на осветленията и уредите в дома ви ще се изпълни през модули за дистанционно управление, активни стенни панели или през вашето предпочитано мобилно устройство. При всички варианти, ние ще запазим и стандартния контрол от стенните ключове за осветление, така че всеки посетител на дома може да използва конвенционалния начин на контрол, с който е свикнал. Същевременно системата ще ви осигури ред допълнителни възможности – активиране на готови сцени на осветление, общо изключване, плавно регулиране на всяка линия както от ключа за осветление, така и от активните стенни панели, мобилните устройства и всяко от дистанционните управления. Ако желаете, към контрола на дома ще бъдат включени климатиците в помещенията, радиаторите на парното отопление, щорите и мултимедийните устройства.

Съвременна визия на дома

Освен удобството за потребителя, системите, които изграждаме създават съвременна визия на дома и определено допринасят за добрия вътрешен дизайн. Стенните тъчскрийн панели за контрол могат да бъдат разположени на различни места в дома. Стенните конзоли и рамките могат да бъдат съобразени с конкретния дизайн на помещението, цвета на стенното покритие и вашите изисквания за добра визия, удобен достъп и функционалност. Самия графичен интерфейс за контрол също се персонализира за всеки конкретен обект и може да бъде адаптиран към общата визия на дома. В зависимост от вашето желание системата може да бъде организирана така, че освен удобство да подчертае и съвременния стил на дома или, ако предпочитате, да остане “невидима” за вашите посетители с избор на дискретно разположение на панелите за контрол. Дори при такъв вариант обаче, сцените на осветление, контрола на щорите, мултимедията и климатизацията не могат да останат незабелязани и определено ще впечатлят всеки ваш гост.
Повече информация за визията на системата и интерфейсите за контрол ще намерите тук.

Сигурност

Възможностите за защита и превенция, които нашите системи осигуряват не се свеждат до охрана и пожароизвестяване на дома. Системата може да ви извести за всяко нежелано събитие в дома – повреда на домашния хладилник, фризера, бойлера или друг уред, претоварване на линия над допустимата граница, теч на вода или битова газ, спадане на температурите под нула и опасност от замръзване на тръби, повишено ниво на въглероден окис в жилищните помещения и много други. За всеки от тези случаи системата ще ви даде не само детайлна информация, но и ще предприеме необходимите мерки за предотвратяване на щети в дома.
Друг аспект от защитните функции на системата е защитата на самите обитатели на дома. Тя ще се погрижи децата да не прекаляват със застояването пред екрана на конзолата за игра, ще ви каже къде се намират когато са излезли извън дома, ще се погрижи да ви извести когато някой от по-възрастните хора в дома има проблем. Пълният списък с възможности за мониторинг и оповестяване е ограничен единствено от вашите потребности и въображение.
Повече информация за възможностите на системата за мониторинг на дома и известяване при различни събития ще намерите тук.

Енергийна ефективност

Системата ще ви даде общ поглед и детайлна информация за консумацията на електроенергия в дома.

  • Интерфейсът позволява да проверите текущата консумация на електроенергия както и да откриете забравени уреди.
  • Докладът за потреблението по периоди ще ви помогне да планирате разходите за електроенергия в дома.
  • Графиката за разпределение на консумацията ще ви насочи кои уреди е по-рационално да използвате.за климатизация и осветление.
  • Интерфейсът може да ви покаже най-големите консуматори в дома за избран от вас период време.