Проектиране и изграждане на системи за контрол на достъп и работно време

ТОМАР Електроникс извършва проектиране и изграждане на системи за контролиране на достъп до определени сгради и помещения и отчитане на работното време на служителите като за целта се използват възможностите на биометрични и самостоятелни терминали за контрол.
Предимството на самостоятелните системи е независимостта от комуникация с компютър. Те са снабдени с клавиатура или мастер карта (главна), с помощта на които могат да се направят нужните настройки и да се въвеждат и изтриват нови и стари картопритежатели. Всички контролери със серийна комуникация могат да се включат в компютърната мрежа с помощта на външен LAN конвертор. Приложението на автономните системи е изключително широко – може да се използват в обекти с глобално значение за сигурността, за охрана на складове, цехове,частни домове, офиси, а също така и за осъществяване на контрол върху работното време, отсъствията и редовността на графика на персонала.
Биометричните терминали за контрол на достъп и работно време отчитат присъствието на служителите и работниците и с тях може да бъде контролирано влизането на определени лица в определени обекти и помещения. Приложими са за фирми и предприятия, където мениджърите желаят да могат да правят различни справки: дневни, месечни, годишни; за моментното състояние на присъствията – справка за наличен персонал; справка за персонал, разпределен по отдели; справка за изработени часове; отсъствия, закъснения, извънредни часове, командировки, неспазване на работното време и др.

ТОМАР Електроникс осигурява на своите клиенти всички компоненти, необходими за пълното изграждане на система за контрол на достъп и отчитане на работно време.

Наши клиенти са: