Възложител: Савимекс ЕООД

Проект:   цех за солети


Местонахождение: гр. Добрич


Клиент: Савимекс ЕООД


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на IP система за видеонаблюдение.


Изпълнение: Януари 2017 год.