Възложител: Пътстрой – Варна ЕООД

Проект:   Изграждане на система за контролиран достъп в търговски комплекс БИЛА гр. Варна.


Местонахождение: гр. Варна


Клиент: Пътстрой – Варна ЕООД


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за контролиран достъп, отчитане и заплащане на престой в търговски комплекс Била гр. Варна. Изграждане на система за контрол чрез бариери. Автоматизиране на бариерите, чрез LPR камери за разпознаване на автомобилните номера на посетителите в комплекса, автоматизиране чрез билетни терминали, както и разплащателни терминали за разплащане след определено време. Възможност за онлайн разплащане и осигуряване на безпрепятствен вход и автоматизиран изход на посетителите чрез разпознавателен софтуер.


Изпълнение: Февруари 2023 год.