uno

Проект: Пицария УНО
Местонахождение: гр. Добрич
Възложител: Уно
Дейност: Доизграждане и модифициране на налична система за видеонаблюдение.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс доизгради и осъвремени съществуващата система за видеонаблюдение.