Възложител: общ. Крушари

Проект:   Система за цифрово IP видеонаблюдение с проследяване на движещи се обекти.


Местонахождение: с. Крушари


Клиент: общ. Крушари


Участие: Изпълнител


Дейност: Проектиране и изграждане на цифрово IP видеонаблюдение с възможност за проследяване на движещи се обекти, отчитане на струпване на хора, бързодвижещи се обекти, безредици и др.


Изпълнение: Май 2022 год.