Възложител: общ. Крушари

Проект:   Преместваемо съоръжение за видеонаблюдение и контрол на трафик.


Местонахождение: с. Крушари


Клиент: общ. Крушари


Участие: Изпълнител


Дейност: Проектиране и изграждане на преместваемо съоръжение за видеонаблюдение и контрол на трафик с разпознаващи номерата LPR камери. Системата разпознава номер, цвят, марка, тип на автомобила, както и посоката на движение.


Изпълнение: Март 2020 год.