Възложител: Община гр. Добрич

Проект:   община гр. Добрич


Местонахождение: гр. Добрич


Клиент: Община гр. Добрич


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за контрол на достъпа и отчитане на работното време.


Изпълнение: Март 2017 год.