Възложител: Манев и син ЕООД

Проект:   пункт за ГТП


Местонахождение: гр. Добрич


Клиент: Манев и син ООД


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на HD система за видеонаблюдение.


Изпълнение: Юли 2017 год.