Възложител: Корн ЕООД

Проект:  база на транспортна фирма


Местонахождение: гр. Добрич


Клиент: Корн ЕООД


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за HD видеонаблюдение.


Изпълнение: Септември 2016 год..