Възложител: Конструмакс ООД

Проект:   Изграждане на система за контрол на паркиране с дистанционно отваряне от потребителя гр. Варна.


Местонахождение: гр. Варна


Клиент: Конструмакс ООД


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за контролирано паркиране на служебен паркинг чрез възможност за контролиране от телефон.


Изпълнение: Декември 2021 год.