Възложител: община Добричка

Проект:  кметство село Царевец


Местонахождение: с. Царевец


Клиент: кметство с. Царевец


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Ноември 2019 год.