Възложител: община Добричка

Проект:  кметство село Овчарово


Местонахождение: с. Овчарово


Клиент: кметство с. Овчарово


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Ноември 2019 год.