Възложител: община Добричка

Проект:  кметство село Миладиновци


Местонахождение: с. Миладиновци


Клиент: кметство с. Миладиновци


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Ноември 2019 год.