Възложител: общ. Добричка

Проект:   Система за видеонаблюдение и контрол на трафик с разпознаване и следене на автомобилни номера.


Местонахождение: с. Генерал Колево


Клиент: общ. Добричка


Участие: Изпълнител


Дейност: Проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на трафик с разпознаване и следене на автомобилни момера.


Изпълнение: Март 2019 год.