Възложител: община Добричка

Проект:  кметство село Богдан


Местонахождение: с. Богдан


Клиент: кметство с. Богдан


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Декември 2021 год.