Възложител: ЗП Иван Тодоров

Проект:  база за селскостопанска продукция


Местонахождение: с. Победа


Клиент: ЗП Иван Тодоров


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за HD видеонаблюдение и система за периметрова охрана.


Изпълнение: Август 2016 год..