Възложител: ЗП Христо Недков

Проект:   складова база на Ябълкова градина


Местонахождение: с. Стожер


Клиент: Ябълкова градина с. Стожер


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на HD система за видеонаблюдение.


Изпълнение: Август 2016 год.

ЗП “Христо Недков” – Ябълкова градина с. Стожер е водещ производител на ябълки и продукти от ябълки в региона. Произвежда 100% ябълков сок, както и различни разновидности натурален ябълков оцет.