Възложител: община Добрич

Проект:   детска ясла 4 – “Щастливо детство”


Местонахождение: гр. Добрич


Клиент: община Добрич


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на HD система за видеонаблюдение.


Изпълнение: Ноемрви 2016 год.