Възложител: Детска ясла ПРОЛЕТ

Проект:   Детска ясла


Местонахождение: гр. Добрич


Клиент: Детска ясла 5 – Пролет


Участие: Изпълнител


Дейност: Доизграждане на система за видеонаблюдение, изграждане на система за контрол на достъпа и аудиодомофонна система.


Изпълнение: Юли 2016 год.