Dobrich_1

Проект: Представителство, магазин и сервиз
Местонахождение: гр. Добрич
Възложител: Булагро машини АД
Дейност: Поддръжка и доизграждане на вече изградена система за видеонаблюдение. Изграждане на система за контрол на достъп.

Булагро машини АД е част от структурата на Булагро груп холдинг ЕАД и има над 10-годишно присъствие в сектора на селскостопанската техника в България.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс поддържа наличната система за видеонаблюдение и изгради система за контрол на достъп.