Възложител: Автоекспрес 1000 ООД

Проект:   Транспортна база


Местонахождение: гр. Варна


Клиент: “Автоекспрес 1000” ООД


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на IP система за видеонаблюдение.


Изпълнение: Ноемрви 2016 год.