Проектиране и изграждане на системи за пожароизвестяване

ТОМАР Електроникс извършва проектиране и изграждане на системи за пожароизвестяване и сигнализация.

Системи за пожароизвестяване – предназначение

Опасността от пожар е риск, който всеки бизнес трябва да предвиди. Системите за пожароизвестяване служат за детекция и улесняване на процеса на локализиране и потушаване на пожара, като по този начин се осигурява защита на хората и на имуществото. Системите включват различни видове датчици за температура и дим, централни панели и софтуер за контрол и визуализация. Свързани са и с други системи – за звуково оповестяване и контролиране на процеса на евакуация, за оповестяване на пожарни служби и за задействане на системи за пожарогасене. Допълнително, системите се изграждат с резервно ел. захранване, за да могат да функционират и в случай на спиране на електроснабдяването.

 

Детекция и локализиране на пожар в началния му стадий

Едно от основните предназначения на пожароизвестителните системи е да откриват пожари в началния им стадий и да определят местоположението им. За целта се използват специализиран софтуер и хардуер, чрез който се индикира точно в кое помещение е започнал пожарът. След локализирането му, персоналът вече може да направи опит за потушаване и по този начин се намалява рискът от човешки и материални щети.

 

Свързване със системи за звуково оповестяване и пожарогасене

Системите за пожарогасене могат да се свързват с аудио системи за генериране на важни съобщения, като инструкции за евакуация в случай, че пожарът се разраства и не може да бъде потушен с налични средства и методи. Като крайна мярка, пожароизвестителните системи могат да задействат и система за пожарогасене.

 

Свързване с външни системи

В случай на пожар е важно да се вземат всички възможни мерки за осигуряване на безопасна среда за хората, които са в сградата в началните стадии на пожара, преди обявяването на евакуация. Затова, когато е възможно, системите за пожарогасене се свързват и с други системи, които могат да стартират различни помощни процеси – да усилят темпото на работа на вентилаторите в сградата, за отвеждане на дима навън в атмосферата; да се спре ел. захранването; да се изключи работната вентилация или да се освободят пътища за евакуация.

 

Системи за много ранно пожароизвестяване

Ранното пожароизвестяване е много важно за помещения и сгради, където евакуацията е по-трудна, като болници, затвори, административни сгради с много етажи, зали за голям брой хора, както и помещения с голям риск от материални и човешки щети, като заводи на хартиената, дървообработващата, текстилната или цигарената индустрия. Такива системи се монтират и на места с агресивна или опасна атмосфера като хладилни складове, трансформаторни помещения и др. Системите за ранно пожароизвестяване са най-подходящите и за помещения с високи тавани, поради по-високата чувствителност на датчиците.

Основно предимство на тези системи е, че осигуряват време на отговорния персонал да открие и потуши зараждащия се пожар в най-ранния му стадий, което значително намалява опасността от човешки жертви или материални щети. За по-големите индустриални предприятия е важно да се отбележи, че ранното пожароизвестяване значително намалява риска от спиране на производството, което може да има сериозни финансови последствия за компанията.