Медицински център
 Клиент: Медицински център ХЕЛП гр. Добрич
 Описание: Едноезичен сайт на медицински център. Динамичен сайт.