site

 Клиент: Елдом МИКС АД
 Описание: Двуезичен сайт на фирма за производство на електроуреди. Динамичен сайт, електронен магазин.