Възложител: Добрич Клийн ООД

Проект:  Дизайн и изработка на едноезичен информационен сайт на компания за почистване. Възможност за онлайн заявка, контактна форма, мнения и препоръки, анкетна карта.


Клиент: Добрич Клийн ООД гр. Добрич


Изпълнение: Декември 2018 год.


Към страницата

Добрич клийн е малък, но опитен екип от професионалисти. Насочен е към сферата на почистването с желанието да осигури една по-добра услуга за почистване в Добрич на конкурентни цени.