Възложител: Данибекс ООД

Проект:  Едноезичен сайт за електронна търговия.


Клиент: Данибекс ООД


Изпълнение: Май 2016 год..


Към страницата

Данибекс ООД е добре познат на българския и международен пазар в областта на производство на детски и дамски обувки. През 2000 год. закупува машини от Германия и производствена сграда и започва производство на детски обувки. В момента фирмата е специализирана в производство на дамски обувки за водещи световни производители.