24/7 денонощен видеомониторинг

ТОМАР Електроникс в партньорство с Констант Мониторинг ООД предлага денонощно видеонаблюдение на Вашият дом, офис, търговски или промишлен обект в нов, модерен мониторинг център. Услугата се извършва от обучени специалисти с професионален видеомониторинг софтуер.

Какво представлява денонощният видеомониторинг?

В нашият мониторинг център оперативни дежурни следят за наличие на движение в зададен от клиента периметър и времеви интервал от денонощието в реално време, а не в случай на аларма от обекта. При наличие на необичайно действие се извършва сигнализиране на отговорника на обекта и на патрул на СОТ за проверка на място. В случай на възникване на пожар се сигнализира и на телефон 112, като по този начин се гарантира бързата реакция, която ще защити Вашето имущество.

Какви са предимствата на централизираният видеомониторинг?

Централизираният мониторинг е евтин начин за оптимизиране на Вашата сигурност чрез видеонаблюдение, като се редуцират разходите за физическа охрана.

Постоянна и пълна информация за състоянието на обекта.

Адекватна реакция на оперативните дежурни, като се реагира при предпоставка за извършване на нарушение.

Ранното оповестяване, осигурено благодарение на отдалеченото видеонаблюдение, дава възможност значително да се съкрати времето за установяване и осуетяване на опитите за незаконни действия. Допълнително се създават условия за реакция, адекватна на заплахата чрез изпращане на необходимия брой автопатрули. Така мобилните екипи знаят предварително, къде точно се намират нарушителите, колко са, как изглеждат и в каква посока са се отдалечили, ако вече не се намират на територията на обекта.

Как ще Ви се отрази ценово централизираният видеомониторинг?

Цените се отнасят за брой камера или на зона, като се отразяват много благоприятно по отношение на разходите за физическа охрана.

Кой може да ползва услугата централизиран видеомониторинг?

  • фамилни къщи, вили, апартаменти, жилищни входове, гаражи, мазета, тавани, общи и сервизни помещения;
  • фабрики, промишлени инсталации, фотоволтаични паркове,  логистични и търговски центрове, строителни и спортни обекти, вериги магазини и складове, жилищни комплекси, общежития, банкови институции, офис сгради, хотели и почивни станции, училища, магазини, офиси, сервизи;
  • високорискови обекти – трезори, банкомати, бижутерски магазини, обменни бюра, каси и др.

Можете ли да ползвате услугата без да имате изградена система за видеонаблюдение?

ТОМАР Електроникс в партньорство с Констант Мониторинг ООД предлага услуги по закупуване, монтаж, профилактика, програмиране и въвеждане в експлоатация на техника за видеонаблюдение. Предлага различни системи за видеонаблюдение в широк спектър на действие. Предимството на системите за видео наблюдение е, че можете да виждате в реално време какво се случва в обекта Ви по всяко време, където и да се намирате – от личният или служебен компютър, мобилният Ви телефон или таблет. Същевременно можете не само да наблюдавате, а и да записвате и преглеждате видеозаписи отдалечено директно през интернет с Ваше потребителско име и парола.

След изграждане на системата за видеонаблюдение ще можете да се възползвате и от услугата Централизиран видеомониторинг.

ТОМАР Електроникс в партньорство с Констант Мониторинг ООД предлага и системи за видеонаблюдение под наем за определен период от време.