Проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение

Проектиране и изграждане на системи за контрол на достъп и работно време

Проектиране и изграждане на системи за пожароизвестяване

Проектиране и изграждане на системи УМЕН ДОМ

24/7 денонощен видеомониторинг

Проектиране и изграждане на аудио и видеодомофонни системи

Абонаментни услуги

Изготвяне, продажба и ремонт на компютърни системи

Интернет услуги