верига магазини My Market
Проект: My Market гр. Добрич
Местонахождение: гр. Добрич
Възложител: Валентино ЕООД
Дейност: Обновяване и доизграждане на система за видеонаблюдение. Изграждане на музикална система и система за оповестяване.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс обнови и доизгради съществуваща система за видеонаблюдение и изгради аудио музикална система и система за оповестяване.