6d

Проект: Първото в България 6D кино
Местонахождение: кк. Албена
Възложител: Сим 09 ООД
Дейност: Проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение.

6D киното в Албена е първото в България. Уникалната технологията съчетава 3D кино с природни елементи като влажност, вятър, миризми, мехурчета, сняг, огньове, както и движение на столовете.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс изгради аналогова система за видеонаблюдение.