Възложител: частно лице

Проект:   частен дом – с. Рогачево


Местонахождение: с. Рогачево


Клиент: частно лице


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Септември 2017 год.