Възложител: АГРО МАСТЕР ЕООД

Проект:  Фабрика за семена


Местонахождение: гр. Добрич, кв. Рилци


Клиент: АГРО МАСТЕР ЕООД


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за контрол на достъпа. Проектиране и изграждане на цифрова система за IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Декември 2014 год..


АГРО МАСТЕР развива едно динамично производство, което е в състояние да реагира своевременно на изискванията на европейския пазар за семена. Това важи както за целият производствен цикъл, така и за обогатяване на гамата произведени семена от различни селскостопански култури.