51586

Проект: Система за видеонаблюдение
Местонахождение: с. Крушари
Възложител: общ. Крушари
Дейност: Проектиране и доизграждане на система за видеонаблюдение.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс доизгради система за видеонаблюдение