Възложител: Сметна палата и КЗП гр. Добрич

Проект:   Офис Сметна палата и КЗП


Местонахождение: гр. Добрич


Клиент: Сметна палата и Комисия за защита на потребителите гр. Добрич


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на домофонна система.


Изпълнение: Юни 2019 год.