Възложител: Интерсервиз Узунови АД

Проект:   Изграждане на система за контролиран достъп в затворен комплекс Сити Парк гр. Варна.


Местонахождение: гр. Варна


Клиент: Интерсервиз Узунови АД


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за контролиран достъп в затворен комплекс Сити Парк гр. Варна. Изграждане на система за контрол чрез бариери. Автоматизиране на бариерите, чрез LPR камери за разпознаване на автомобилните номера на живущите в комплекса и осигуряване на безпрепятствен вход и изход на живущите чрез разпознавателен софтуер.


Изпълнение: Септември 2019 год.