Възложител: общ. Крушари

Проект:   Изграждане на система за контролиран достъп в община Крушари.


Местонахождение: с. Крушари


Клиент: общ. Крушари


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за контролиран достъп в община Крушари.


Изпълнение: Март 2020 год.