Възложител: общ. Крушари

Проект:   Преместваемо съоръжение за видеонаблюдение и контрол на трафик.


Местонахождение: с. Крушари


Клиент: общ. Крушари


Участие: Изпълнител


Дейност: Проектиране и изграждане на преместваемо съоръжение за видеонаблюдение и контрол на трафик.


Изпълнение: Юли 2014 год.