Възложител: Община гр. Добрич

Проект:  Община гр. Добрич


Местонахождение: гр. Добрич


Клиент: Община гр. Добрич 


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за контролиран достъп до обект.


Изпълнение: Юли 2017 год.