Възложител: община Аспарухово

Проект:  паркинг община Аспарухово


Местонахождение: гр. Варна, кв. Аспарухово


Клиент: община Аспарухово


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на автоматизирана паркинг система за контрол на достъп.


Изпълнение: Май 2024 год.