nartex

Проект:  Верига магазини НАРТЕКС
Местонахождение: гр. Силистра
Възложител: Нартекс ЕООД
Дейност: Проектиране и изграждане на система за аналогово видеонаблюдение, доставка на техника за видеонаблюдение, поддръжка на вече изградена система за видеонаблюдение.

НАРТЕКС е една от най-големите вериги магазини за дрехи втора употреба.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс изгради съвременна система за аналогово видеонаблюдение в обект гр. Силистра, доизгради система за аналогово видеонаблюдение в обект гр. Добрич и поддържа съществуващите системи за видеонаблюдение в останалите обекти на фирмата.