Възложител: Агенция по метеорология

Проект:  метеорологични станции


Местонахождение: гр. Добрич, гр. Варна, гр. Силистра, гр. Девня, гр. Шумен


Клиент: Агенция по метеорология


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за отдалечено видеонаблюдение на
метеорологични станции в градовете Добрич, Варна, Девня, Шумен и Силистра.


Изпълнение: Декември 2022 год.