Възложител: Крис Ойл Транс ЕООД

Проект:   База за горива Крис Ойл


Местонахождение: гр. Варна, кв. Аксаково


Клиент: Крис Ойл Транс ЕООД


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на цифрова IP система за видеонаблюдение. Изграждане на система за периметрова и локална охрана. Изграждане на отдалечен контрол на охранотелната система.


Изпълнение: Април 2017 год.

Фирма Крис Ойл Транс е създадена през 2006 г. в гр. Варна с основен предмет на дейност търговия на едро и доставка на течни горива, гориво-смазочни материали и моторни добавки за нуждите на транспорта, селското стопанство и отоплението. Специализирали сме се в предлагането на висококачествените горива на „Лукойл“ и „Ромпетрол“ – бензин А95Н, дизел Б6, евродизел E5 за селскостопанска извънпътна техника и дизелово гориво за отопление.