veroni
Проект: комплекс ВЕРОНИ гр. Балчик
Местонахождение: гр. Балчик
Възложител: Верони
Дейност: Проектиране и изграждане на цифрова IP система за видеонаблюдение.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс проектира и изгради цифрова IP система за видеонаблюдение.