Възложител: община Добричка

Проект:  кметство село Хитово


Местонахождение: с. Хитово


Клиент: кметство с. Хитово


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Декември 2019 год.