Селска община

Проект: кметство с. Стожер, общ. Добрич
Местонахождение: с. Стожер
Възложител: кметство с. Стожер
Дейност: Проектиране и изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс изгради цифрова IP система за видеонаблюдение.