Възложител: община Добричка

Проект:  кметство село Смолница


Местонахождение: с. Смолница


Клиент: кметство с. Смолница


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Декември 2019 год.