Възложител: община Добричка

Проект:  кметство село Полк. Свещарово


Местонахождение: с. Полк. Свещарово


Клиент: кметство с. Полк. Свещарово


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Декември 2019 год.