Селска община

Проект: кметство с. Победа, общ. Добрич
Местонахождение: с. Победа
Възложител: кметство с. Победа
Дейност: Проектиране и изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение и изграждане на охранителна система.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс изгради цифрова IP система за видеонаблюдение и охранителна система.