Възложител: община Добричка

Проект:  кметство село Паскалево


Местонахождение: с. Паскалево


Клиент: кметство с. Паскалево


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение, система за разпознаване на автомобилните номера.


Изпълнение: Декември 2019 год.